Weronika Gawor-Pietrzak

Weronika Gawor-Pietrzak

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia stacjonarne ukończyła w 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa, z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod tytułem: „Przyjęcie i odrzucenie spadku uwagi de lege lata i de lege ferenda”... CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń

m. in.: sprawy karne, wykroczenia, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, błędy medyczne.

Czytaj więcej >

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

m. in. rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnim.

Czytaj więcej >

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

m. in. stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Czytaj więcej >

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

m. in. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej >

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

m. in. przywrócenie do pracy, wcześniejsze emerytury.

Czytaj więcej >

Zasady współpracy

Zasady współpracy


W celu zapewnienia klientom najefektywniejszej pomocy prawnej, każdą sprawę dogłębnie analizuję, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Czyniona przeze mnie analiza prawna, przeprowadzana jest w oparciu w szczególności o aktualne poglądy orzecznictwa i doktryny.

W swojej pracy kieruję się zwłaszcza tym, by relacje nawiązane przeze mnie z klientami, opierały się na zasadzie wzajemnego zaufania, poszanowania i bezpośredniości.


Zakres terytorialny


Jako osoba mobilna prowadzę przede wszystkim sprawy na terenie całego województwa Śląskiego (zwłaszcza Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, Częstochowa). Zajmuję się ponadto sprawami miejscowo osadzonymi w województwie Małopolskim (zwłaszcza Kraków, Chrzanów)

Zapraszam do kontaktu


Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, wyjaśnię szczegóły współpracy
oraz w szczególności ustalę satysfakcjonujące dla obu stron warunki realizacji umowy.

tel. 515-475-268

Porady prawne

Alimenty po rozwodzie - alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty po rozwodzie - alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty na rzecz byłego małżonka mogą zostać orzeczone w wyroku rozwodowym, a po ich orzeczeniu również z pozwem o podwyższenie alimentów na swoją rzecz. Możliwość orzeczenia przez Sąd alimentów...

Jak przekazywać alimenty?

Jak przekazywać alimenty?

Coraz częściej w ugodach dotyczących alimentów zawartych przed mediatorem, a następnie zatwierdzonych przez Sąd poprzez nadanie im klauzuli wykonalności oraz w wyrokach Sądu w przedmiocie alimentów można spotkać się...

Warunkowe umorzenie postepowania karnego - na czym polega?

Warunkowe umorzenie postepowania karnego - na czym polega?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego? Zgodnie z art. 66 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia...

Obrońca w procesie karnym - obrona obligatoryjna

Obrońca w procesie karnym - obrona obligatoryjna

  W postępowaniu karnym podejrzany i oskarżony mogą korzystać z pomocy obrońcy – adwokata lub radcy prawnego. Niewątpliwie dzięki skorzystaniu z pomocy obrońcy oskarżonemu prościej jest się bronić w postępowaniu karnym...

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem

  W poprzednich wpisach wyjaśniłam, kiedy sprawca kradzieży popełnia przestępstwo, a kiedy wykroczenie, natomiast w poniższym artykule wyjaśnię, czym różni się „zwykła kradzież” od kradzieży z włamaniem. Przestępstwo kradzieży popełnia ten...

Rozwód, a alkohol, rozwód z alkoholikiem

Rozwód, a alkohol, rozwód z alkoholikiem

Zgodnie z art. 57 k.r.o. Sąd orzeka rozwód w przypadku wystąpienia pomiędzy małżonkami trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozwód może zostać orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków lub...

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia

Po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w 2019 r. droga do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia została dla pokrzywdzonego wydłużona. Pokrzywdzony może wcielić się w rolę oskarżyciela, a więc wnieść subsydiarny akt oskarżenia...

Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego

Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego

Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego przeprowadza organ prowadzący to postępowanie w przypadku śledztwa - prokurator na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy. Wniosek o przeprowadzenie końcowego zaznajomienia można złożyć do chwili wydania...

Oskarżony w postępowaniu przed Sądem - prawa oskarżonego

Oskarżony w postępowaniu przed Sądem - prawa oskarżonego

Rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, następnie przewodniczący (składu sędziowskiego, a przy składzie jednoosobowym- sędzia) sprawdza stawiennictwo stron i wezwanych na rozprawę osób np. świadków, czy biegłych. W przypadku pierwszej...