Weronika Gawor-Pietrzak

Weronika Gawor-Pietrzak

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia stacjonarne ukończyła w 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa, z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod tytułem: „Przyjęcie i odrzucenie spadku uwagi de lege lata i de lege ferenda”... CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń

m. in.: sprawy karne, wykroczenia, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, błędy medyczne.

Czytaj więcej >

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

m. in. rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnim.

Czytaj więcej >

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

m. in. stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Czytaj więcej >

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

m. in. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej >

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

m. in. przywrócenie do pracy, wcześniejsze emerytury.

Czytaj więcej >

Zasady współpracy

Zasady współpracy


W celu zapewnienia klientom najefektywniejszej pomocy prawnej, każdą sprawę dogłębnie analizuję, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Czyniona przeze mnie analiza prawna, przeprowadzana jest w oparciu w szczególności o aktualne poglądy orzecznictwa i doktryny.

W swojej pracy kieruję się zwłaszcza tym, by relacje nawiązane przeze mnie z klientami, opierały się na zasadzie wzajemnego zaufania, poszanowania i bezpośredniości.


Zakres terytorialny


Jako osoba mobilna prowadzę przede wszystkim sprawy na terenie całego województwa Śląskiego (zwłaszcza Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, Częstochowa). Zajmuję się ponadto sprawami miejscowo osadzonymi w województwie Małopolskim (zwłaszcza Kraków, Chrzanów)

Zapraszam do kontaktu


Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, wyjaśnię szczegóły współpracy
oraz w szczególności ustalę satysfakcjonujące dla obu stron warunki realizacji umowy.

tel. 515-475-268

Porady prawne

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Zdarza się, iż rodzic, który ma już ustalone kontakty z dzieckiem w postanowieniu wydanym przez Sąd lub ustalone w drodze ugody nadal nie może skutecznie widywać się z małoletnim z...

Ukrywanie zarobków, a alimenty

Ukrywanie zarobków, a alimenty

Nierzadko zdarza się, iż zobowiązany do alimentów ukrywa faktycznie uzyskiwane dochody bądź celowo je obniża, tak aby płacić niższe alimenty. Takie zachowanie zobowiązanego do alimentacji nie pozostaje jednak bez reakcji...

Blokada alkoholowa w samochodzie

Blokada alkoholowa w samochodzie

Czy osoba wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może prowadzić samochód? Po upływie połowy okresu na który orzeczono wobec sprawcy czynu zabronionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów...

Wyrok nakazowy

Wyrok nakazowy

Czym jest wyrok nakazowy? W jakich przypadkach zostaje wydany? Jak można się od niego odwołać? Wszystkie te wątpliwości postaram się rozwiać w treści poniższego artykułu. Wyrok nakazowy może zostać...

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego byłych małżonków

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego byłych małżonków

Do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami dochodzi w przypadku, gdy były małżonek uprawniony do alimentów zawrze nowy związek małżeński. Do wygaśnięcia tego obowiązku dochodzi niezależnie od tego czy Sąd...

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa dziecka wobec którego nie znajduje zastosowanie domniemanie pochodzenia od męża matki, bądź dziecka wobec którego takie domniemanie zostało obalone może zostać dokonane przez złożenie przez mężczyznę będącego ojcem...

Ustalenie ojcostwa dziecka

Ustalenie ojcostwa dziecka

W polskim prawie istnieje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Domniemania tego...

Alimenty po rozwodzie - alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty po rozwodzie - alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty na rzecz byłego małżonka mogą zostać orzeczone w wyroku rozwodowym, a po ich orzeczeniu również z pozwem o podwyższenie alimentów na swoją rzecz. Możliwość orzeczenia przez Sąd alimentów...

Jak przekazywać alimenty?

Jak przekazywać alimenty?

Coraz częściej w ugodach dotyczących alimentów zawartych przed mediatorem, a następnie zatwierdzonych przez Sąd poprzez nadanie im klauzuli wykonalności oraz w wyrokach Sądu w przedmiocie alimentów można spotkać się...