Weronika Gawor-Pietrzak

Weronika Gawor-Pietrzak

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia stacjonarne ukończyła w 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa, z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod tytułem: „Przyjęcie i odrzucenie spadku uwagi de lege lata i de lege ferenda”... CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń

m. in.: sprawy karne, wykroczenia, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, błędy medyczne.

Czytaj więcej >

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

m. in. rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnim.

Czytaj więcej >

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

m. in. stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Czytaj więcej >

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

m. in. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej >

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

m. in. przywrócenie do pracy, wcześniejsze emerytury.

Czytaj więcej >

Zasady współpracy

Zasady współpracy


W celu zapewnienia klientom najefektywniejszej pomocy prawnej, każdą sprawę dogłębnie analizuję, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Czyniona przeze mnie analiza prawna, przeprowadzana jest w oparciu w szczególności o aktualne poglądy orzecznictwa i doktryny.

W swojej pracy kieruję się zwłaszcza tym, by relacje nawiązane przeze mnie z klientami, opierały się na zasadzie wzajemnego zaufania, poszanowania i bezpośredniości.


Zakres terytorialny


Jako osoba mobilna prowadzę przede wszystkim sprawy na terenie całego województwa Śląskiego (zwłaszcza Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, Częstochowa). Zajmuję się ponadto sprawami miejscowo osadzonymi w województwie Małopolskim (zwłaszcza Kraków, Chrzanów)

Zapraszam do kontaktu


Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, wyjaśnię szczegóły współpracy
oraz w szczególności ustalę satysfakcjonujące dla obu stron warunki realizacji umowy.

tel. 515-475-268

Porady prawne

Obecność oskarżonego na rozprawie

Obecność oskarżonego na rozprawie

Czy oskarżony musi być na rozprawie w Sądzie, czy jego obecność nie jest obowiązkowa? Zasadniczo obecność oskarżonego na rozprawie nie jest obowiązkowa, tzn. to od decyzji oskarżonego zależy czy weźmie...

Rozwód, a powrót do nazwiska panieńskiego

Rozwód, a powrót do nazwiska panieńskiego

Część klientek po rozwodzie dopytuje o możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego, nie chcąc nadal nosić tego samego nazwiska co były mąż. Otóż po rozwodzie faktycznie można zmienić nazwisko na...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawić władzy rodzicielskiej można jednego lub oboje rodziców. Najczęściej z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka występuje drugi z nich. Jednak o pozbawieniu władzy rodzicielskiej Sąd może...

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko

  Rodzice zobowiązani są do przyczyniania się do utrzymania dzieci w stosunku do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Jak długo należy płacić alimenty? Czy należy płacić alimenty na dorosłe dziecko, do...

Koszty rozwodu

Koszty rozwodu

  Często podczas spotkania klienci pytają o koszty rozwodu. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, ponosi ją ten z małżonków, który występuje do Sądu z pozwem o...

Zatrzymanie prawa jazdy, a przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

Zatrzymanie prawa jazdy, a przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

  Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h przez kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym. Jednak...

Alimenty na dziecko - od czego zależy ich wysokość?

Alimenty na dziecko - od czego zależy ich wysokość?

Od czego zależna jest wysokość alimentów na rzecz dziecka? Obowiązek przyczyniania się do utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Każde z rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka w stosunku do swoich...

Kontakty z dzieckiem - prawo i obowiązek rodziców

Kontakty z dzieckiem - prawo i obowiązek rodziców

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub przy którym dziecko nie ma stałego miejsca pobytu. Sąd...

Miejsce zamieszkania dziecka i zmiana miejsca zamieszkania po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dziecka i zmiana miejsca zamieszkania po rozwodzie

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielska jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy...