Uchylenie zakazu zbliżania się

Zakaz zbliżania się to m. in. jeden ze środków zapobiegawczych. W postępowaniu przygotowawczym orzeka o jego zastosowaniu postanowieniem Prokurator, a w postępowaniu przed sądem – Sąd.

Zakaz zbliżania się może zostać uchylony. Uchylenie zakazu zbliżania może nastąpić z urzędu lub na wniosek podejrzanego lub oskarżonego, czy obrońcy. Zgodnie z art. 253 k.p.k. środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.

Podejrzany lub oskarżony może w każdym czasie złożyć wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego – zakazu zbliżania się lub wniosek o zmianę środka zapobiegawczego, na inny. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie powinno zapaść w terminie trzech dni. W postępowaniu przygotowawczym postanowienie w tym przedmiocie wydaje Prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – Sąd.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego – zakazu zbliżania, przez organ prowadzący postępowanie, podejrzany, czy oskarżony może wnieść zażalenie na to postanowienie. Prawo do wniesienia zażalenia przysługuje jednak tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego.

Należy pamiętać, iż wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się powinien zostać właściwie umotywowany i uzasadniony.

 

Jako adwokat w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie udzielam porad prawnych również w sprawach karnych oraz reprezentuję klientów jako obrońca, czy pełnomocnik.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się udzielaniem porad prawnych oraz reprezentacją i prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Libiąż, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.