Publikacja zdjęć dziecka

W dzisiejszych czasach wiele popularnych portali społecznościowych daje możliwość publikacji zdjęć swoim użytkownikom. Niektóre osoby bardzo chętnie dzielą się z innymi swoimi zdjęciami, filmami, nie widzą żadnego problemu w publikacji w sieci internet swojego wizerunku.

Rodzice coraz ostrożniej podchodzą jednak do publikacji zdjęć swoich małoletnich dzieci, a wręcz nie chcą publikować ich wizerunku.

Zazwyczaj rodzice mają wspólnie wypracowane stanowisko, co do publikacji zdjęć swoich małoletnich dzieci. Jednak coraz częściej zdarza się, że rodzice żyjący w rozłączeniu nie są się w stanie porozumieć również w tym zakresie.

Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, że podczas trwania postępowania przed Sądem, czy to dotyczącego alimentów na rzecz dziecka, czy też ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także podczas postępowania o rozwód, jeden z rodziców umieszcza na portalu społecznościowym zdjęcia dziecka bez zgody drugiego z rodziców, a nawet pomimo jego sprzeciwu.

Niestety, takie zachowanie jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 97 k.r.o., jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2021 r., sygn. I Aca 591/21 zgoda na rozpowszechnianie wizerunku małoletnich dzieci, zwłaszcza w kontekście trudnej sprawy rozwodowej, stanowi istotną sprawę w rozumieniu art. 97 k.r.o. i dlatego też, wymaga uzyskania zgody od obydwojga rodziców. Co istotne, w przedmiotowym wyroku Sąd wskazał, że o zakwalifikowaniu sprawy jako istotnej dla dziecka nie powinny decydować wyłącznie kryteria obiektywne (ocena sądu), ale również subiektywne (ocena rodziców), skoro brak porozumienia między rodzicami doprowadził do konfliktu pomiędzy nimi.

 

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 16/3.

W ramach prowadzonej działalności, jako Adwokat zajmuję się udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem spraw, w tym spraw o rozwód zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.