O mnie - Weronika Gawor-Pietrzak

Weronika Gawor-Pietrzak

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia stacjonarne ukończyła w 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa, z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod tytułem: „Przyjęcie i odrzucenie spadku uwagi de lege lata i de lege ferenda”.


Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała od 2015 r., kiedy to rozpoczęła pracę jako aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej w Jaworznie specjalizującej się w zakresie prawa karnego i rodzinnego. Podczas aplikacji współpracowała także z adwokatami prowadzącymi kancelarie na terenie Śląska i Zagłębia. Prowadzi działalność gospodarczą w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach


Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania.

Do jej zainteresowań zawodowych należy zwłaszcza prawo karne i wykroczeń, prawo medyczne, prawo rodzinne oraz spadkowe.