Kontakt

ul. Garncarska 16/3, 32-500 Chrzanów
+48 515-475-268
kancelaria@adwokatgawor.pl
www.adwokatgawor.pl
PKO BP SA
97 1020 2528 0000 0302 0549 3798

Godziny otwarcia

pon - pt 9.00 - 18.00

Istnieje możliwość umówienia spotkania poza godzinami otwarcia Kancelarii.

Porady prawne

Uchylenie zakazu zbliżania się

Uchylenie zakazu zbliżania się

Zakaz zbliżania się to m. in. jeden ze środków zapobiegawczych. W postępowaniu przygotowawczym orzeka o jego zastosowaniu postanowieniem Prokurator, a w postępowaniu przed sądem – Sąd. Zakaz zbliżania się może...

Publikacja zdjęć dziecka

Publikacja zdjęć dziecka

W dzisiejszych czasach wiele popularnych portali społecznościowych daje możliwość publikacji zdjęć swoim użytkownikom. Niektóre osoby bardzo chętnie dzielą się z innymi swoimi zdjęciami, filmami, nie widzą żadnego problemu w publikacji...

Rozwód bez orzeczenia o winie, wygaśnięcie alimentów

Rozwód bez orzeczenia o winie, wygaśnięcie alimentów

W wyroku rozwodowym Sąd nie tylko rozstrzyga o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (rozwód z orzeczeniem o winie, bądź rozwód bez orzekania o winie) ale najczęściej, również m.in. o władzy rodzicielskiej...

Naruszenie miru domowego

Naruszenie miru domowego

Przestępstwo to polega na wdarciu się na czyjś teren bądź nieopuszczeniu czyjegoś terenu pomimo wezwania. Dlatego też, czyn ten można popełnić przez działanie jak również zaniechanie. „Wdarcie się” należy odróżnić...

Zatrzymanie prawa jazdy - zażalenie

Zatrzymanie prawa jazdy - zażalenie

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem m.in. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w...

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Stosowanie przemocy wobec osoby najbliższej jak również osoby pozostającej w stosunku zależności od sprawcy wypełnia znamiona przestępstwa znęcania się. Przestępstwo to opisane jest w art. 207 k.k.. Pokrzywdzony tym przestępstwem...

Rozwód, a wyrok zaoczny

Rozwód, a wyrok zaoczny

Zdarza się, że pozwany nie bierze aktywnego udziału w postępowaniu w sprawie o rozwód. Często uważa, że jego bierna postawa skutecznie uniemożliwi żonie lub mężowi, który wystąpił do Sądu z...

Sprawy karne, a adwokat

Sprawy karne, a adwokat

  Czy pomoc adwokata w sprawach karnych jest potrzebna?   W sprawach karnych, czy to o przestępstwa, czy też o wykroczenia postępowanie karne należy podzielić na postępowanie prowadzone przez organy ścigania i postępowanie...

Rozwód, a przestępstwo

Rozwód, a przestępstwo

Sąd w wyroku rozwodowym wskazuje, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego stron. Najczęściej winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą oboje małżonkowie lub jeden z nich. Sąd nie...