Rozwód, a przestępstwo

Sąd w wyroku rozwodowym wskazuje, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego stron. Najczęściej winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą oboje małżonkowie lub jeden z nich. Sąd nie orzeka „o winie” jedynie na zgodne żądanie stron.

Na winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego może wpływać popełnienie przez drugiego z małżonków przestępstwa. Przestępstwo to powinno być popełnione na szkodę współmałżonka lub wspólnych małoletnich dzieci.

 

Istotnym jest, iż pomiędzy nastąpieniem zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a popełnionym przestępstwem powinien jednak zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt I ACa 569/10: „Z treści art. 57 § 1 k.r.o. wynika, że jego celem nie jest wskazanie w sentencji wyroku wszelkich możliwych powodów rozkładu pożycia, lecz jedynie tych, które faktycznie do rozkładu pożycia doprowadziły.”

 

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 16/3.

W ramach prowadzonej działalności, jako Adwokat zajmuję się udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem spraw, w tym spraw o rozwód zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.