Naruszenie miru domowego

Przestępstwo to polega na wdarciu się na czyjś teren bądź nieopuszczeniu czyjegoś terenu pomimo wezwania. Dlatego też, czyn ten można popełnić przez działanie jak również zaniechanie. „Wdarcie się” należy odróżnić od „włamania się”. Przez wdarcie się należy rozumieć wejście w dowolny sposób do cudzego miejsca chronionego, wbrew woli uprawnionego może więc to być wejście chociażby podstępem. Do naruszenia miru domowego dojdzie nie tylko wtedy, gdy ktoś wejdzie do czyjegoś mieszkania całym ciałem ale nawet, gdy wbrew woli posiadacza lokalu włoży nogę pomiędzy framugę, a drzwi, uniemożliwiając pokrzywdzonemu ich zamknięcie. Naruszenie miru domowego przez zaniechanie ma miejsce w sytuacji nieopuszczenia danego miejsca wbrew żądaniu osoby, która ma prawo nim dysponować. Dla wypełnienia znamion przestępstwa nie ma znaczenia, czy sprawca (podejrzany, czy następnie oskarżony) znalazł się w danym miejscu za zgodą gospodarza, czy też bez jego zgody. W tym drugim przypadku, wydaje się jednak, iż żądanie opuszczenia danego miejsca powinno być stanowcze i wyraźne (a nie tylko dorozumiane). Wyrażenie woli osoby uprawnionej powinno, zmierzać do tego, aby dana osoba opuściła jego dom, mieszkanie, lokal, pomieszczenie albo ogrodzony teren.

 

Jako adwokat w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie udzielam porad prawnych dotyczących spraw karnych oraz reprezentuję klientów jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Libiąż, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.