Zrzeczenie się dziedziczenia

W polskim porządku prawnym umowy o spadek po osobie żyjącej są nieważne, wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. Wyjątkiem takim jest m. in. umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Przyszły spadkobierca ustawowy może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą (a więc osobą po, śmierci…

Testament

Polski ustawodawca przewidział kilka rodzajów testamentów,. Najbardziej popularny nadal jest jednak testament sporządzony w formie aktu notarialnego bądź testament własnoręczny tzw. testament holograficzny. O ile sposób sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego, u notariusza nie stanowi problemu, bowiem nad jego…