Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w tym m. in.:

  • Reprezentacja i sporządzanie odwołań od decyzji ZUS oraz środków zaskarżenia w sprawach emerytur pomostowych i wcześniejszych emerytur,
  • Reprezentacja w sprawach przywrócenia do pracy.