Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak zajmuje się reprezentacją klientów i prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:

  • Reprezentacja i sporządzanie odwołań od decyzji ZUS oraz środków zaskarżenia w sprawach emerytur pomostowych i wcześniejszych emerytur,
  • Reprezentacja i sporządzanie pozwu w sprawach: o przywrócenia do pracy, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, odszkodowania.