Zatrzymanie prawa jazdy - zażalenie

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem m.in. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców.

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku podejrzenia, że kierujący prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, w terminie 14 dni od  otrzymania informacji o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Prokurator (w toku postępowania przygotowawczego, a Sąd - po przekazaniu sprawy do sądu), a w sprawie o wykroczenie Sąd.

Postanowienie to zostaje doręczone sprawcy (w tym osobie podejrzewanej, lub podejrzanemu), który w terminie 7 dni może złożyć zażalenie.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał to postanowienie. Zatem, jeżeli postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w postępowaniu przygotowawczym wydał Prokurator, zażalenie znosi się do Sądu ale za pośrednictwem Prokuratury. Zażalenie powinno spełniać wymagania stawiane pismu procesowemu.

Podejmując decyzję dotyczącą złożenia zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy warto uzyskać profesjonalną pomoc, zgłaszając się do prawnika. Adwokat pomoże sporządzić zażalenie, odpowiednio je uargumentuje oraz postawi zaskarżanemu rozstrzygnięciu odpowiednie zarzuty.

 

Jako adwokat w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie udzielam porad prawnych dotyczących spraw karnych oraz reprezentuję klientów jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się udzielaniem porad prawnych oraz reprezentacją i prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Libiąż, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.