Rozwód bez orzeczenia o winie, wygaśnięcie alimentów

W wyroku rozwodowym Sąd nie tylko rozstrzyga o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (rozwód z orzeczeniem o winie, bądź rozwód bez orzekania o winie) ale najczęściej, również m.in. o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimentach na rzecz małoletnich dzieci, kontaktach z małoletnimi dziećmi.

Zdarza się także, iż w wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga w przedmiocie obowiązku alimentacyjnym byłych małżonków względem siebie.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie, alimenty przysługują temu z małżonków, który w wyniku rozwodu znalazł się w niedostatku. Alimenty przysługują przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Okres ten liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Zasadniczo więc obowiązek alimentacyjny zobowiązanego małżonka wobec byłego małżonka wygasa po upływie 5 lat od uprawomocnienia wyroku o rozwód bez orzekania o winie. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego w takim przypadku następują z mocy prawa. Oznacza to, że wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego w przypadku rozwodu bez orzekania o winie nie musi być potwierdzone żadnym orzeczeniem Sądu.

Były małżonek uprawniony do alimentów może jednak starać się o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten może bowiem w wyjątkowych przypadkach zostać przedłużony ponad wskazany pięcioletni okres. W tym celu uprawniony małżonek powinien wystąpić z pozwem do Sądu rodzinnego. Obowiązek alimentacyjny w takim przypadku może zostać jednak przedłużony jedynie w wyjątkowych wypadkach.

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka znajdującego się w niedostatku wygasa również z chwilą zawarcie przez uprawnionego nowego związku małżeńskiego.

 

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 16/3.

W ramach prowadzonej działalności zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem spraw, w tym spraw o rozwód zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.