Prawo administracyjne

Prawo administracyjne w tym m. in.:

  • Reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje, sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA.