Rozwód, Separacja, Alimenty - Adwokat w Chrzanowie

Sprawy rodzinne:

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak znajdująca się w Chrzanowie przy ul. garncarskiej 16/3 zajmuje się takimi zagadnieniami jak m. in.:

 

Rozwód - Chrzanów

Kancelaria Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak w Chrzanowie specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw o rozwód. Adwokat  reprezentuje klientów w postępowaniach o rozwód bez orzekania o winie, jak również w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie (rozwód z winy żony, rozwód z winy męża, czy rozwód z winy obojga małżonków). Podczas porady prawnej dotyczącej rozwodu Adwokat wyjaśnia Klientowi zawiłości prawne spraw rozwodowych oraz omawia wszelkie dodatkowe rozstrzygnięcia sądu rozwodowego, tak aby jak najpełniej zabezpieczyć interes Klienta. Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak w ramach postępowania rozwodowego składa również wnioski o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie alimentów, czy zabezpieczenie pieczy. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach rozwodowych głównie przed Sądem Okręgowym w Krakowie (sąd właściwy dla takich miast i wsi jak:  Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Alwernia, Chełmek, Balin, czy Bolęcin), jak również przed Sądem Okręgowym w Katowicach, czy Sądem Okręgowym w Sosnowcu (sąd właściwy m.in. dla Jaworzna).

Separacja

W ramach prowadzonej Kancelarii w Chrzanowie Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi również sprawy i reprezentuje Klientów w sprawach separacji. Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami dotyczącymi orzeczenia separacji bez orzekania o winie, jak również z orzeczeniem o winie jednego z małżonków lub obojga małżonków. Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak reprezentuje klientów z całej Polski w tym w szczególności z: Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, Alwerni, Balina, Oświęcimia, Krakowa, czy Jaworzna.

Alimenty

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak zajmuje się sprawami dotyczącymi alimentów. Kancelaria      Adwokacka w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 16/3 reprezentuje Klientów, jak i udziela porad prawnych w sprawach m. in: o ustalenie alimentów, o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, jak również w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów z obszaru całej Polski, a w szczególności reprezentuje klientów z terenu województwa małopolskiego (Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Alwernia, Balin, Bolęcin, Oświęcim), czy też województwa śląskiego (Jaworzno, Katowice, Sosnowiec, Mysłowice). Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie zabezpieczenia alimentów.

 

Kontakty z małoletnim

Kancelaria Adwokacka w Chrzanowie – Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak zajmuje się sprawami dotyczącymi ustalenia kontaktów z dzieckiem, jak również kwestiami związanymi z ich późniejszym wyegzekwowaniem. Prawnik w ramach sprawy dotyczącej kontaktów z małoletnim, dba również o zabezpieczenie kontaktów ojca lub matki z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak w ramach zlokalizowanej w Chrzanowie Kancelarii prowadzi także sprawy dotyczące pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Ograniczenia władzy rodzicielskiej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak znajdująca się w Chrzanowie udziela porad prawnych, jak również reprezentuje Klientów w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Adwokat świadczy pomoc prawną zarówno dla osób, które chcą wystąpić z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również dla osób, wobec których wystąpiono z takim wnioskiem. Prawnik Weronika Gawor-Pietrzak podczas spotkania z Klientem szczegółowo wyjaśnia na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej, czym różni się ono od pozbawienia władzy oraz jakie uprawnienia przysługują rodzicowi pomimo ograniczenia władzy rodzicielskiej. Spotkania z Klientami odbywają się w Kancelarii w Chrzanowie (głównie dla mieszkańców Chrzanowa, Trzebini, Libiąża, Balina, czy Jaworzna) lub  on-line.

 

Istotne sprawy małoletniego – zgoda sądu rodzinnego

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak z Kancelarii w Chrzanowie zajmuje się również kwestiami związanymi z szeroko ujętymi istotnymi sprawami małoletniego, a dotyczącymi m.in. wyboru szkoły, czy zgody na wyjazd z dzieckiem. W przypadku istotnych spraw dziecka koniecznym jest bowiem współdziałanie rodziców, a w razie jego braku uzyskanie na daną czynności zgody sądu opiekuńczego. Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy przed sądami rodzinnymi i reprezentuje Klientów będących mieszkańcami głównie Małopolski (Chrzanów, Trzebinia, Żarki, Libiąż, Alwernia, Balin, Bolęcin), ale również ze Śląska (Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, Katowice).

Opieka i kuratela

Kancelaria Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak w Chrzanowie udziela porad prawnych w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Przysposobienie

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak podczas spotkania w Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie lub spotkania w formie on-line udziela również porad prawnych w sprawach dotyczących przysposobienia (przysposobienie pełne, przysposobienie niepełne, przysposobienie całkowite), jak również jako pełnomocnik zawodowy prowadzi sprawy dotyczące przysposobienia małoletniego dziecka.

 

Ustalenie Ojcostwa

Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak w ramach Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie reprezentuje Klientów oraz udziela porad prawnych w z sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa.

Zaprzeczenie Ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Weroniki Gawor-Pietrzak zajmuje się również prowadzeniem spraw oraz udzielaniem porad prawnych w zakresie zaprzeczenia ojcostwa.

Zarządzenia opiekuńcze – zagrożenie dobra dziecka

Kancelaria Adwokacka w Chrzanowie Weroniki Gawor-Pietrzak reprezentuje Klientów oraz udziela porad prawnych w sprawach z art. 109 k.r.o., a dotyczące powzięcia przez sąd opiekuńczy informacji o zagrożeniu dobra dziecka.

 

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie udziela porad prawnych dotyczących uzyskania rozwodu oraz reprezentuje klientów jako pełnomocnik w sprawach rozwodowych

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 515-475-268 lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak zlokalizowanej w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 16/3 mogą liczyć na pełną dyskrecję, indywidualne podejście do każdej ze spraw, zrozumiały sposób komunikacji i  wysoką etykę zawodową. Klienci Kancelarii są na bieżąco informowani o przebiegu postępowania, jak również o dokonywanych przez Adwokat czynnościach.