Przekroczenie prędkości ponad 50 km/h, kiedy nie dochodzi do zatrzymania prawa jazdy?

Przepisów Ustawy O kierujących pojazdami dotyczących wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a…

Zatrzymanie prawa jazdy, przekroczenie prędkości o ponad 50 km

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h przez kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym. Jednak to nie wszystkie konsekwencje przekroczenia dozwolonej prędkości. Osoba taka popełnia bowiem także wykroczenie opisane w art. 92a k.w.. Wykroczenie to popełnia bowiem ten kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia…

Przekroczenie 24 punktów, a utrata prawa jazdy

Zgodnie z przepisami ustawy O kierujących pojazdami przekroczenie przez kierującego liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego nie powoduje automatycznego zatrzymania prawa jazdy. Sytuacja nie jest jednak tak prosta jak mogłoby się wydawać... W takim przypadku starosta w oparciu o dane otrzymane z systemu CEPiK, powinien wysłać kierującego na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jak również kurs reedukacyjny…