Przemoc w rodzinie

Stosowanie przemocy wobec osoby najbliższej jak również osoby pozostającej w stosunku zależności od sprawcy wypełnia znamiona przestępstwa znęcania się. Przestępstwo to opisane jest w art. 207 k.k..

Pokrzywdzony tym przestępstwem może zmagać się z przemocą fizyczną stosowaną wobec niego, jak również z przemocą psychiczną.

Niestety nadal, choć świadomość prawna społeczeństwa jest znacznie wyższa, wiele osób pokrzywdzonych tym przestępstwem nie decyduje się złożyć zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z obawy przed swoim oprawcą.

Ofiary przemocy domowej niejednokrotnie potrzebują pomocy adwokata, który udzieli im porady prawnej oraz udzieli im pomocy w dalszym prowadzeniu sprawy. Prawnik posiada odpowiednią wiedzę i na podstawie zgromadzonych informacji oraz rozmów z Klientem jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu.

Znęcanie się fizyczne polega nie tylko na biciu ale również na: szarpaniu, podduszaniu, ciągnięciu za włosy, a także na przemocy seksualnej wobec współmałżonka. Znęcanie się psychiczne polega natomiast na stosowaniu przez sprawcę przemocy psychicznej, grożeniu, zastraszaniu, obrażaniu, czy wszczynaniu awantur.

Ofiary przemocy domowej niejednokrotnie nie mają świadomości swoich praw. Są one tak zastraszone i zdominowane przez sprawcę przemocy, iż nie wierzą one w to, że ktoś może im pomóc oraz, iż mogą uwolnić się od sprawcy przestępstwa.

Nierzadko z przemocą w rodzinie, przestępstwem znęcania się związane są inne problemy, które można rozwiązać poprzez zainicjowanie odpowiednich postępowań sądowych.

 

Pokrzywdzeni przestępstwem znęcania się mogą w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak w Chrzanowie uzyskać pomoc prawną nie tylko w zakresie spraw karnych ale także w sprawach z zakresu: uzyskania rozwodu (rozwód z winy małżonka, jak również rozwód bez orzeczenia o winie) oraz w sprawach rodzinnych jak: ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także sprawy o alimenty.

 

Jako adwokat w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie udzielam porad prawnych dotyczących spraw karnych oraz reprezentuję klientów jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.