Prawo karne i prawo wykroczeń

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie zajmuje się reprezentacją klientów i prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego i wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń w tym m. in.:

Obrona podejrzanego, oskarżonego i obwinionego:

  • we wszelkiego rodzaju sprawach karnych (w tym m. in. znęcanie, groźby karalne, niealimentacja, oszustwo, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, narkotyki, zniesławienie, znieważenie),
  • w sprawach karnych skarbowych,
  • w sprawach karnych wykonawczych,
  • w sprawach wykroczeń,
  • sporządzanie środków zaskarżenia iw tym zażaleń i apelacji,
  • sporządzanie sprzeciwu od wyroku nakazowego,
  • sporządzanie nadzwyczajnych środków odwoławczych – kasacji, wniosku o wznowienie postępowania karnego,

Reprezentacja przed sądem i organami ścigania pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego w tym:

  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentacja oskarżyciela przed sądem,
  • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa,

Obrona oskarżonego i reprezentacja pokrzywdzonego w sprawach medycznych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej.