Prawo rodzinne

Prawo rodzinne w tym m. in:

Reprezentacja oraz sporządzanie pism procesowych w tym środków zaskarżenia w sprawach:

  • o rozwód, w tym rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie,
  • separacji,
  • o alimenty, w tym w sprawach o podwyższenie, obniżenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • o ustalenie kontaktów z małoletnim,
  • o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • uznanie, zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustanowienie opieki bądź kurateli.
  • wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego.