Alimenty po śmierci ojca dziecka, a alimenty od dziadków

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz dziecka, najczęściej ojciec dziecka, umiera. Co dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po śmierci osoby zobowiązanej do zapłaty? Wskazać należy, iż zobowiązanie do płacenia alimentów ma osobisty charakter, dlatego też wraz ze śmiercią zobowiązanego nie przechodzi na jego spadkobierców, a wygasa. Zatem, po śmierci ojca, zobowiązanego do płacenia alimentów na…

Alimenty na dorosłe dziecko - jak długo trzeba płacić alimenty?

Rodzice zobowiązani są do przyczyniania się do utrzymania dzieci w stosunku do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Jak długo należy płacić alimenty? Czy należy płacić alimenty na dorosłe dziecko, do kiedy? Klienci często zadają te pytania. Często rodzic – matka lub ojciec zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka myśli, iż po ukończeniu przez dziecko 18-go roku życia nie będzie…

Koszty rozwodu - ile kosztuje rozwód?

Często podczas spotkania klienci pytają o koszty rozwodu. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, ponosi ją ten z małżonków, który występuje do Sądu z pozwem o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Strony postępowania rozwodowego muszą również liczyć się z dodatkowymi kosztami w zależności od przeprowadzonych w toku procesu dowodów (np. w przypadku dowodu z opinii biegłego). Zasadą jest,…

Podwyższenie alimentów

Alimenty na rzecz dziecka najczęściej płatne są do rąk rodzica pod którego pieczą pozostaje dziecko. Wraz z upływem czasu, po kliku latach od wydania przez Sąd wyroku zasądzającego alimenty na rzecz dziecka może się okazać, iż dotychczasowa kwota alimentów jest za niska, nie wystarcza na pokrycie potrzeb dziecka. W takim przypadku rodzic, pod którego pieczą pozostaje małoletnie dziecko może wystąpić…

Alimenty na dziecko - od czego zależy ich wysokość?

Od czego zależna jest wysokość alimentów na rzecz dziecka? Obowiązek przyczyniania się do utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Każde z rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka w stosunku do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, tak aby usprawiedliwione potrzeby małoletniego były zaspokojone. Pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych nie zawsze jest tożsame z faktycznie otrzymywanymi przez rodzica dochodami, wynagrodzeniem za pracę. Chodzi…

Kontakty z dzieckiem - prawo i obowiązek rodziców

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub przy którym dziecko nie ma stałego miejsca pobytu. Sąd może nie orzekać co do sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem wyłącznie na zgodny wniosek rodziców. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest nie tylko prawem ale i obowiązkiem rodzica. Kontakty z dzieckiem są…

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielska jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, mającym osobne miejsca zamieszkania miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka…

Paszport dla dziecka- czy potrzebna zgoda drugiego rodzica?

Zgodnie z art. 14 ustawy O dokumentach paszportowych do wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców. Co należy zrobić w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dziecku? Kiedy zgoda drugiego z rodziców na wyrobienie paszportu nie jest potrzebna? Zgoda obojga rodziców na wyrobienie paszportu dla dziecka nie jest potrzebna, gdy jeden z…

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - co oznacza?

Coraz częściej zdarza się, iż dzieci wychowują się w niepełnych rodzinach. Rodzice rozwodzą się lub partnerzy rozstają się. Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców związane jest z rozwodem rodziców, orzeczeniem separacji. Sąd może także ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców w przypadku, gdy żyją oni „w rozłączeniu”, a będzie to zgodne z dobrem małoletniego. Samo pozostawanie w rozłączeniu przez…