Prawa zatrzymanego

Zatrzymany ma prawo do uzyskania natychmiastowej informacji o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach. Prawa te to: Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym. Prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Prawo do nawiązania kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli…

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie?

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie? Ponowne skazanie za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości Jednym z najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw jest jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Zazwyczaj osoba prowadząca samochód pod wpływem alkoholu, trunek spożywała dzień wcześniej niż doszło do zatrzymania. Zdarzają się również przypadki, iż bagatelizując wpływ alkoholu na organizm, kierowcy siadają za kierownicą po…

Przestępstwo niealimentacji

Zdarza się, że Sąd zasądzi alimenty na małoletnie dziecko, lecz pomimo to zobowiązany do świadczenia na rzecz małoletniego, np. ojciec pomimo nałożenia na niego tego obowiązku, nie przekazuje żadnych świadczeń na rzecz dziecka lub też płaci alimenty ale nie w pełnej, a czasami wręcz w symbolicznej kwocie. Zachowanie to niejednokrotnie faktycznie związane jest z przejściowymi problemami finansowymi na przykład z…

Znęcanie się

Na czym polega przestępstwo znęcania? Jakie zachowania możemy zakwalifikować jako wypełniające znamiona tego przestępstwa? I nad kim można się znęcać? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule. Przestępstwo znęcania opisane w art 207. k.k. popełnia ten kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności…