Rozwód, gdzie złożyć pozew? Sąd właściwy dla Chrzanowa i Jaworzna

Zgodnie z art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się przed Sądem, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Zatem, pozew o rozwód niezależnie od tego czy będzie to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lub pozew o rozwód bez orzekania o winie należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile choć jedno z małżonków ma jeszcze miejsce zamieszkania w tym okręgu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Zatem, dla mieszkańców: m. in. Chrzanowa, Trzebini, Alwerni będzie to Sąd Okręgowy w Krakowie. Z kolei już osoby, które wraz z małżonkiem ostatnio zamieszkiwały w Jaworznie, pozew o rozwód powinny złożyć w Sądzie Okręgowym w Katowicach.