Rozwód - od czego i jak zacząć?

Aby Sąd orzekł rozwód pomiędzy żoną, a mężem koniecznym jest aby pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. We wcześniejszych wpisach szczegółowo opisywałam już, czym jest rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład ten jest zupełny, gdy pomiędzy małżonkami ustały wszystkie więzi, które powinny ich łączyć, a więc wieź: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Rozkład pożycia małżeńskiego ma natomiast charakter natomiast trwały, gdy od jego wystąpienia upłynęło już tyle czasu, że w zasadzie niemożliwym jest aby żona i mąż ponownie podjęli wspólne pożycie.

Z doświadczenia wiem, że klientom trudno jest samodzielnie określić, czy pomiędzy nimi, a ich współmałżonkiem, taki rozkład pożycia małżeńskiego już nastąpił. Dlatego też, przed wystąpieniem z pozwem o rozwód dobrze jest skorzystać z porady prawnej u adwokata. W czasie takiej rozmowy klient opowiada o swoim małżeństwie, a adwokat w trakcie rozmowy naprowadza go na istotne z punktu widzenia prawa kwestie, tak aby można było określić, czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Jeżeli jesteśmy już pewni, iż taki rozkład nastąpił można przystąpić do przygotowania pozwu o rozwód. We wcześniejszych wpisach wyjaśniałam już, iż Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, rozwód z winy męża lub żony lub rozwód z winy obojga małżonków. Gdzie należy złożyć pozew o rozwód? Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym wraz z odpisem pozwu dla strony przeciwnej tj. małżonka oraz załącznikami. Załączniki stanowią m.in. akty stanu cywilnego – w tym akt małżeństwa. Pozew o rozwód należy opłacić. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Powód składający pozew o rozwód może starać się także o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty. Po wpłynięciu pozwu o rozwód do Sądu, sprawie zostanie nadana sygnatura, którą to należy powoływać w kolejnych pismach w sprawie. Następnie Sąd doręczy odpis pozwu o rozwód pozwanemu, o czym poinformuje powoda.

W ramach prowadzonej kancelarii jako adwokat zajmuję się sporządzaniem pism w zakresie spraw rozwodowych, w tym pozwów o rozwód oraz reprezentacją powodów i pozwanych w sprawach o rozwód. Udzielam także pomocy w sporządzaniu pozwów o rozwód, kompletuję dokumenty, akty stanu cywilnego oraz przygotowuję wnioski dowodowe.

 

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

 

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.