Skrócenie czasu trwania środka karnego

W poprzednim artykule omówiłam katalog środków karnych, które wobec oskarżonego może orzec Sąd. Niektóre z tych środków mogą zostać orzeczone na kilka, kilkanaście lat, a inne nawet dożywotnio. Z doświadczenia wiem, że środki karne stanowią istotną dolegliwość dla skazanego. Klienci często pytają, czy istnieje możliwość skrócenia okresu, na który zostały one orzeczone wobec nich. Otóż zasadniczo, tak jednak z pewnymi wyjątkami.

Zgodnie z art. 84 Kodeksu karnego Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3 k.k. uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Zatem, środki karne orzeczone na najkrótszy możliwy okres, tzn. rok nie mogą zostać wcześniej uznane za wykonane. Dlatego też, muszą one zostać wykonane w całości. Możliwość skrócenia okresu wykonywania środka karnego może dotyczyć środków orzeczonych na okres co najmniej 2 lat. Natomiast jeżeli środek karny został orzeczony wobec skazanego dożywotnio, to skazany może starać się o uznanie go za wykonany po upływie co najmniej 15 lat, w których środek ten był wykonywany. Nadto, tylko wtedy, gdy skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny.

Niestety nie ma możliwości skrócenia okresu, na który został orzeczony wobec skazanego zakaz prowadzenia pojazdów, w przypadku, gdy orzeczono go na podstawie art. 42 § 2 k.k., a więc jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 173 k.k., 174 k.k. lub 177 k.k.). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy środek karny orzeczono na podstawie art. 41 § 1a k.k. (zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego).

Zatem, w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na innej podstawie niż ta wskazana w art. 42 § 2 k.k., skazany może starać się wcześniejsze uznanie tego środka za wykonany.

 

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

 Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.