Zwrot pierścionka zaręczynowego

Zaręczyny nie zawsze prowadzą do ślubu. Zdarza się, że do zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy narzeczonymi nie dochodzi, a zaręczyny ulegają zerwaniu. Może się tak stać wskutek decyzji obojga z narzeczonych, albo też jednego z nich. Czy w przypadku zerwania zaręczyn, narzeczona powinna zwrócić pierścionek zaręczynowy? Jak zwrotu pierścionka zaręczynowego może domagać się narzeczony? Prawo normuje stosunki społeczne, a poszczególne instytucje prawne poddane odpowiedniej interpretacji odnoszą się także do zerwania zaręczyn. Kwestia zwrotu pierścionka zaręczynowego była już wielokrotnie rozstrzygana przez Sądy.

Zwrot pierścionka zaręczynowego można potraktować jako odwołanie darowizny, zwrot zadatku, czy też świadczenie nienależne. To jakie rozwiązanie zostanie przyjęte w konkretnej sprawie, dotyczącej zwrotu pierścionka zaręczynowego zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Jeżeli potraktować obdarowanie narzeczonej pierścionkiem zaręczynowym jako darowiznę, to zgodnie z art. 898 k.c., darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien natomiast nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Były narzeczony może
żądać zwrotu pierścionka, gdyby do zerwania zaręczyn doszło z przyczyn leżących po stronie byłej narzeczonej. Chodzi o przyczyny, które można zakwalifikować jako „rażącą niewdzięczność”. Były narzeczony, dochodzący zwrotu pierścionka musiałby udowodnić, iż do zerwania zaręczyn doszło wskutek rażącej niewdzięczności narzeczonej.