Alimenty na dorosłe dziecko

 

Rodzice zobowiązani są do przyczyniania się do utrzymania dzieci w stosunku do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Jak długo należy płacić alimenty? Czy należy płacić alimenty na dorosłe dziecko, do kiedy? Klienci często zadają te pytania.

Często rodzic – matka lub ojciec zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka myśli, iż po ukończeniu przez dziecko 18-go roku życia nie będzie już zobowiązany do łożenia na jego utrzymanie, płacenia alimentów. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa jednak wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. Zatem, alimenty na rzecz dziecka przysługują do momentu, gdy dziecko nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Natomiast z chwilą, gdy dorosłe już dziecko może samodzielnie się utrzymać obowiązek alimentacyjny wygasa. Rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień. Po uzyskaniu przez dziecka stosownego wykształcenia obowiązek ten również automatycznie nie wygasa- zdarza się bowiem, gdy osoby legitymujące się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi nie mają możliwości samodzielnego utrzymania się. Istotnym jest jednak, że owo wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego stwierdza sąd rodziny, po wniesieniu przez zobowiązanego do zapłaty alimentów ojca, czy matki dziecka pozwu o wygaśnięcie alimentów.

Sąd bada, czy uprawniony do alimentów faktycznie jest się w stanie samodzielnie utrzymać. Przyjmuje się, iż pełnoletnia osoba która przerwała naukę, nie studiuje, a już pracuje jest zdolna do samodzielnego utrzymania się. Różnie natomiast podchodzi się do studentów zaocznych, którzy równocześnie uczą się i pracują. Ocena tego, czy osoby te są w stanie samodzielnie się utrzymać zależy od konkretnego przypadku. W szczególności rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień

Oczywiście należy także pamiętać, iż zdarzają się przypadki tzw. „wiecznych studentów” dorosłych już dzieci, które celowo wybierają kolejny kierunek studiów aby nadal pozostać na utrzymaniu rodziców. Osobom, którym wykształcenie pozwala już na samodzielne utrzymanie się, jeżeli celowo nie podejmują zatrudnienia ochrona prawna nie przysługuje.

Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów na dorosłe już dziecko może także uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (np. wielokrotnie powtarza rok na studiach).